PRIVACYVERKLARING

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

VirtualSupport4u kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van VirtualSupport4u of omdat u deze zelf bij het zoeken van contact aan VirtualSupport4u verstrekt.

VirtualSupport4u kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

WAAROM VIRTUALSUPPORT4U GEGEVENS NODIG HEEFT

VirtualSupport4u verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan VirtualSupport4u uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van de afgesproken dienstverlening, doorgaans bestaande uit secretariële/administratieve ondersteuning op afstand.

HOELANG VIRTUALSUPPORT4U GEGEVENS BEWAART

VirtualSupport4u bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien u uiteindelijk geen gebruikmaakt van de diensten van VirtualSupport4u.

DELEN MET ANDEREN

VirtualSupport4u verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit gebeurt uitdrukkelijk nooit zonder daarvoor vooraf uw toestemming te hebben verkregen.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van VirtualSupport4u worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. VirtualSupport4u gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

VirtualSupport4u maakt niet gebruik van Google Analytics. Van cookies is dan ook geen sprake.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar brigitte@virtualsupportforyou.nl. VirtualSupport4u zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

VirtualSupport4u neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van VirtualSupport4u maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door VirtualSupport4u verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via brigitte@virtualsupportforyou.nl.

 

VirtualSupport4u maakt gebruik van de website www.virtualsupportforyou.nl en is als volgt te bereiken:
– Postadres: Voorstondenstraat 34, 2548 SW Den Haag
– Vestigingsadres: Voorstondenstraat 34, 2548 SW Den Haag
– Telefoon: 06 – 24 10 84 04
– E-mail: brigitte@virtualsupportforyou.nl
– Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 69236585

 

Voor het laatst bijgewerkt op 18 juni 2018